ШУМАДИЈСКИ РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ

Одржана Изборна Скупштина покрета

Другог дана Ускрса, 29.04.2019. године, одржана је Изборна скупштина
Шумадијског равногорског покрета на којој су изабрани органи покрета на мандатни период од 4 године (2019.-2023. година).
За председника покрета поново је изабран Лазар Симић из Крагујевца.
За заменика председника изабран је Светомир Радосављевић из села Липнице, Гружа, општина Кнић.
За чланове Централне шумадијске управе, коју поред изабраних чланова по функцији чине Председник покрета, заменик председника, Генерални секретар покрета и председници одбора, изабрани су:

 1. Милосав Милошевић из Доње Раче, општина Рача;
 2. Горан Јовановић из Адровца, општина Рача;
 3. Доривоје Стевановић из Честина, општина Кнић;
 4. Милић Анђелковић из Груже, општина Кнић;
 5. Милинко Васиљевић Ђед из Горње Трнаве, општина Топола;
 6. Милош Предојевић из Чумића;
 7. Ратко Гојковић из Крагујевца, и
 8. Душко Недељковић из Крагујевца.

За почасног члана Централне шумадијске управе изабран је Милун Вучићевић из Крагујевца.

За председника и чланове Надзорног одбора изабрани су:

 1. Владета Прокић из Вишевца, општина Рача, за предесдника;
 2. Слободан Станишић из Трнаве, општина Топола, за члана, и
 3. Раде Марковић из Честина, општина Кнић, за члана.

За председника и чланове Суда части изабрани су:

 1. Мирослав Петровић из Мирашевца, општина Рача, за председника;
 2. Братољуб Јовановић из Трнаве, општина Топола, за члана, и
 3. Милорад Милорадовић из Губеревца, општина Кнић, за члана.

ШУМАДИЈСКИ РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ