ШУМАДИЈСКИ РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ

Одржана Изборна Скупштина покрета

Одржана Изборна Скупштина покрета

Другог дана Ускрса, 29.04.2019. године, одржана је Изборна скупштинаШумадијског равногорског покрета на којој су изабрани органи покрета на мандатни период од 4 године (2019.-2023. година).За председника покрета поново је изабран Лазар Симић из Крагујевца.За заменика председника изабран је Светомир Радосављевић…