ШУМАДИЈСКИ РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ

ОСНОВАН ОДБОР ПОКРЕТА У КРАЉЕВУ

У селу Милочај код Краљева, дана 17.11.2019. године, основан је одбор
Шумадијског равногорског покрета за Краљево.
За председника одбора изабран је Саша Павловић из Милочаја, а за његовог заменика Милан Хаџи Митровић из Матарушке Бање.